รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้ 9 สาเหตุ มะเร็งลุกลาม #โรคไต #ไตเสื่อม #หมอบุญชัย #อะมิโนวิต

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=p4hOorXGtC […]

การรักษาโรคกรดไหลย้อน GERD – นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

#กรดไหลย้อน #GERD #แสบลิ้น #แสบหน้าอก #เรอเปรี้ยว #ท้อง […]