Tag Archives: มะเร็ง

🔴 บรรยาย 🔴 การวิเคราะห์สภาพโรค จากเลือดและปัสสาวะ เพื่อบำบัดโรคกลุ่ม NCDs : นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์แผนไทย ในหัวข้อ “การวิเคร […]

มื้อเย็น มื้อเจ็บป่วย : หมอบุญชัย | BEANHEALTHY

มื้อเย็น มื้อเจ็บป่วย : หมอบุญชัย | BEANHEALTHY แหล่งที […]

กินไข่ให้ถูกต้อง : หมอบุญชัย | BEANHEALTHY

กินไข่ให้ถูกต้อง เพื่อสุขภาพ : หมอบุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | […]

ไตเสื่อม🚩เลี่ยงได้ด้วยการกิน 🥙 : นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | BEANHEALTHY

ไตเสื่อม เลี่ยงได้ด้วยการกิน : นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | […]